Wat is het loon van een leerling?

Wat moet je een leerling betalen? Wat geldt er voor het loon van leerlingen via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)? KHN geeft antwoord! 

Sinds 1 januari 2017 kun je elke leerling het wettelijk minimum (jeugd)loon betalen. Een leerling is namelijk geen vakkracht. En een medewerker die een niet-vakkracht is, kun je het wettelijk minimumloon betalen. Dit geldt dus ook voor de leerling. 

Geen aparte loontabellen voor BBL-leerlingen

Elk halfjaar wordt het wettelijk minimum(jeugd)loon verhoogd. Op khn.nl/minimumloon vind je meer informatie. Volgens de wet gelden deze verhogingen in principe niet voor BBL-leerlingen en hebben zij alleen recht op een inflatiecorrectie. Toch schrijft de horeca cao voor om deze verhogingen ook door te voeren voor de leerlingen. De lagere wettelijke BBL staffel wordt niet toegepast. Onderscheid in minimumloon tussen andere leerlingen en jeugdigen is namelijk ongewenst op de werkvloer.

Loontabellen leerlingen

Je vindt de loontabellen voor de leerlingen hier. 

Lees ook

Vragen?   

Wil je meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van KHN Advies via 0348 48 94 89 of per mail: khnadvies@khn.nl.