Vanaf welke leeftijd mogen jongeren alcohol schenken?

Vanaf welke leeftijd mogen jongeren alcohol schenken aan gasten? Heeft de wijziging leeftijdsgrenzen ook invloed op de leeftijd van medewerkers? KHN geeft antwoord!

Sinds 1 januari 2014 mag je geen alcohol meer verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. De minimumleeftijd om te werken in een horecabedrijf waar alcohol wordt geschonken, is niet veranderd.

16- en 17-jarigen

Dit betekent dat jongeren, dit zijn 16- en 17-jarigen, mogen werken in een café of restaurant en alle soorten drank mogen schenken aan gasten. Dit geldt zowel voor leerlingen als voor reguliere medewerkers. Uiteraard dien je wel de arbeidstijdenwet in de gaten te houden als je jongeren in dienst hebt.

Jonger dan 16 jaar

Jongeren onder de 16 jaar mogen op grond van de Drank- en Horecawet niet werken in de ruimte waar alcohol wordt geschonken.

Overzicht per leeftijd

Per leeftijd gelden er aparte regels voor type werkzaamheden, rust en maximale arbeidstijd. Kijk in het overzicht aan welke richtlijnen de werkgever zich dient te houden.

Lonen

Voor jongeren tussen de 15 en 22 jaar geldt (tenminste) het minimumjeugdloon. Op de website van KHN vind je de loontabellen. Let op: Je bent volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag verplicht het netto wettelijk minimum loonbedrag giraal aan de medewerker te betalen. 

Vakantiedagen

Ook jeugdigen of jongeren hebben recht op vakantiedagen en vakantiegeld. Dit kun je als een toeslag in het loon berekenen. Je moet dit dan wel in de arbeidsovereenkomst opnemen en laten terugkomen op de loonstrook. Het percentage voor de opbouw van vakantiedagen in het loon is 10,64 procent. Daarover betaal je een opslag van 8 procent voor de vakantietoeslag.

Boete

Bij overtreding van de regels riskeert je als werkgever een boete die opgelegd wordt door de Arbeidsinspectie. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, is deze boete minstens 200 euro per overtreding. 

Tips

  • Je kunt voor vakantiemedewerkers een arbeidsovereenkomst sluiten voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld voor de duur van een vakantieperiode of het seizoen. Na afloop van deze periode loopt dit van rechtswege af. Kijk op khn.nl/cao voor voorbeelden voor deze overeenkomsten.
  • Indien je een contract van 6 maanden of langer bent aangegaan: let op de aanzegtermijn.
  • Bij een contract van korter dan 6 maanden kun je geen proeftijd afspreken.

Vragen? 

Wil je meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van KHN Advies via 0348 48 94 89 of per e-mail: khnadvies@khn.nl