Is Koningsdag een officiële feestdag?

Is Koningsdag een officiële feestdag voor jouw medewerkers? Moet je de medewerkers dan extra betalen? Wat zijn de regels en welke mogelijkheden heb je als werkgever? KHN geeft antwoord!

Koningsdag is in de horeca-cao een erkende feestdag.

'Tijd voor tijd'
 
Als een medewerker op een feestdag is ingeroosterd en werkt, heeft hij recht op compensatie. De medewerker wordt in principe gecompenseerd in 'tijd voor tijd'. Voor elk uur dat de medewerker heeft gewerkt op de feestdag, krijgt hij een uur vervangende doorbetaalde vrije tijd. De medewerker die op 27 april 2018 werkt (met uitloop van de dienst na 24.00 uur), heeft dus recht op 'tijd voor tijd' voor het aantal uren dat hij die dag heeft gewerkt.

Compensatie 
De 'tijd voor tijd' moet uiterlijk binnen een halfjaar na de feestdag worden toegekend. Als dat niet mogelijk is, moet voor het werken op de feestdag alsnog 50 procent toeslag over de op de feestdag gewerkte uren worden uitbetaald en vervalt de 'tijd voor tijd'.  

Let op! 
De compensatie geldt niet voor medewerkers die volgens de horeca-cao geen vakkracht zijn.

Alternatieven 
De medewerker kan ook voor de feestdag waarop hij is ingeroosterd een vrije dag vragen. Dat moet worden toegekend, tenzij dat voor de onderhanden werkzaamheden niet mogelijk is. Ook kan het werkrooster zo worden opgesteld dat de wekelijkse rustdag met de feestdag samenvalt. In deze gevallen is er uiteraard geen sprake van vergoeding in tijd voor tijd of toeslag omdat er niet op een feestdag wordt gewerkt. 

Dit is opgenomen in artikel 3.12 van van de horeca-cao.

Lees ook
Moet je de medewerker extra betalen voor werken op een feestdag?